Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Łódź
image
image

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Łódź

ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
Polska
e-mail: spplodz@go2.pl
tel. 42-636-68-38 | tel./fax 42-636-06-19
www.spplodz.eu
numer rachunku bankowego: 10 1240 3015 1111 0000 3412 3717
nazwa banku: Bank Pekao S.A.
NIP: 525-19-85-562
REGON: 001395302